<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

El- & energiguiden

Tips och råd för privatpersoner.

4 min
|

Hur fungerar solceller på vintern?

Under sommarhalvåret kan dina solceller producera mer el än vad du förbrukar, och därmed kan du sälja din överskottsel. Men hur är det egentligen på …

Köpa solceller: så fungerar det

Det finns ett ökat intresse bland villaägare att skaffa solceller, en investering som har visat sig lönsam på lång sikt. Eftersom solceller fortfarande är ett …

Hur kan jag lagra el hemma?

Om du har solceller på taket, men strömmen på elnätet slås ut - betyder det att du ändå har ström? Svaret är faktiskt nej. 

3 min
|

Jag vill teckna trygghetsavtal för fjärrvärme

Fjärrvärme är ett av de mest energieffektiva sätt du kan värma ditt hus på. Det är också ett system som kräver förhållandevis lite underhåll. En luftvärmepump …

4 min
|

Investeringskalkyl solceller: så gör du

Om du är företagare har du säkert gjort investeringskalkyler för att se om en tilltänkt investering kommer att löna sig. Men de flesta privatpersoner som går i …

6 min
|

Elcertifikat solceller - så ansöker du om elcertifikat

Elcertifikat är ett medel för att stimulera produktionen av förnybar el och ta tillvara på energin hos alla engagerade och duktiga mikroproducenter. Mölndal …

3 min
|

Mikroproduktion av solel

Kan du bli mikroproducent av el? Ja, troligen. Det är kul att producera själv. Vissa brygger sitt eget öl, medan andra har en liten kryddträdgård. Att vara …