<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Behöver jag säga upp mitt elavtal när jag flyttar?

5 min
Fredrik Håkansson
2 jan, 2020

Ska du flytta? Då finns det några saker du behöver tänka på gällande dina elavtal. I den här artikeln sammanfattar jag på vad du ska tänka på och hur du ska gå tillväga när du ska flytta.

Vad är de allmänna avtalsvillkoren?

Om du snart ska flytta tycker jag du ska läsa igenom de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K (rev 2) och NÄT 2012 K (rev 2) som är framtagna av branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Dessa avtalsvillkor syftar till att ge dig som konsument rättvisa villkor och tillämpas därför av de flesta svenska elhandlarna.

För att få el till bostaden har du två typer av elavtal; ett elnätsavtal med nätägaren och ett elavtal med elleverantören. Enligt de allmänna avtalsvillkoren måste du som konsument säga upp både elnätsavtalet och elhandelsavtalet innan du flyttar. Nedan beskriver jag vad som är viktigt att tänka på för respektive avtal.

Säg upp elnätsavtalet en månad innan flytten

I varje område finns en nätägare, det är det företag som äger de fysiska kablarna och annan utrustning som behövs för att transportera elen hem till dig. Du som konsument kan inte flytta med dig ditt befintliga elnätsavtal. Om inte annat har avtalats, så ska du säga upp elnätsavtalet som senast en månad innan du flyttar.

Så säger du upp elnätsavtalet

Oftast kan du säga upp ditt elnätsavtal på elnätsföretagets webbsida. Då behöver du bland annat ange ditt kundnummer och anläggnings-id, som du hittar på din räkning.

Flytta eller säg upp elhandelsavtalet en månad innan flytten

Företaget som förser elnätet med el kallas för elleverantör. Till skillnad från elnätsavtalet så kan du oftast flytta med dig elhandelsavtalet till din nästa bostad. Kontakta din elhandelsleverantör för att se vilka möjligheter du har. Om du har ett tidsbundet elhandelsavtal, så kan du till exempel bli skyldig att betala en brytavgift om du skulle välja att avbryta det i förtid, och därför kan det vara lönsamt att flytta med elhandelsavtalet.

Även om ditt avtal inte är tidsbundet så har du antagligen en uppsägningstid. Hur god framförhållning du bör ha innan flytt varierar beroende på avtal och elbolag. Om du kontaktar dem senast 30 dagar innan flytt så brukar det finnas tid att flytta avtalet eller säga upp det om det inte är tidsbundet.

Så flyttar eller säger du upp elhandelsavtalet

De flesta elleverantörer har gjort det smidigt för dig som konsument att antingen säga upp avtalet eller göra en flyttanmälan på deras webbplats.

Vad händer om jag inte säger upp nät- och elavtal vid en flytt?

Om du inte säger upp avtalen i tid kan du bli betalningsskyldig för det eventuella fortlöpande elförbrukningen efter att du har flyttat. Trots att en ny hyresgäst eller ägare har flyttat in kan du alltså behöva betala fram till dess att du sagt upp avtalen.

Vill du ha hjälp att flytta ditt elavtal?

Om du är kund hos på Mölndal Energi hjälper vi dig gärna att flytta med avtalet till din nya adress. Du behöver bara ange när avtalet på din nuvarande adress ska sägas upp och vad din nya adress är, så sköter vi kontakter med både ditt gamla och nya nätbolag.

Fyll i det här formuläret så hjälper vi dig att flytta med elavtalet till din nya adress.

Flytta med ditt elavtal

Prenumerera på bloggen