<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Blir det mer vindkraft ju mer det blåser?

4 min
Henrik Lyngåker
28 sep, 2019

Det är många som tror att ju snabbare bladen på ett vindkraftverk snurrar, desto mer blåser det och desto mer el produceras. Riktigt så enkelt är det dock inte, eftersom allt för kraftiga vindar istället kräver att kraftverket stängs av. Men frågan är då hur det egentligen fungerar och när det produceras som mest el?

Så blir vindkraft till energi

Flödet av luft i atmosfären kallas för vind. För att vind ska uppstå, krävs att luft rör sig från ställen med högt tryck mot ställen med lågt tryck. Vinden blir kraftigare ju större skillnaderna i lufttrycket är och den rör sig i alla riktningar - både vertikalt, horisontellt och i virvlar.

När vinden blåser på ett vindkraftverks vingar, rotorbladen, börjar dessa att snurra. Den rotation som då uppstår kan omvandlas till elenergi inne i verkets generator och därmed alstra ström. Ett vindkraftverk börjar producera el när det blåser minst 4 m/s men den optimala vindhastigheten, då kraftverket producerar som mest el, uppstår när det blåser 12-15 m/s.

Blåsiga platser ger maximal effekt

Det optimala förhållandet för ett vindkraftverk är således på en plats där det blåser regelbundet. Tidigare har det i Sverige främst varit i de södra delarna och på Gotland som byggnationer skett, men de senaste åren har vindkraften byggts ut i hela landet. Det beror framförallt på den teknikutveckling som har möjliggjort en effektiv produktion på fler platser i Sverige. Idag är kalla klimat och stora skogar inte längre ett problem och har bidragit till att allt fler vindkraftsparker byggs i norra delarna av landet.

När det blåser för mycket

Trots att rotorbladen på ett vindkraftverk är mycket slitstarka och konstruerade för att stå emot stora påfrestningar, kan de inte fungera i hur stark vind som helst. När vindbyarna når 25 m/s stoppas verken och ingen el produceras. Det gäller alltså att hitta en plats där det gärna blåser konstant, men varken med för svaga eller för starka vindar. I Sverige har vi en stor fördel i att vindkraften generellt sett producerar som mest el under vinterhalvåret - vilket också är då som behovet är som störst.

Energikällan som aldrig tar slut

Inte bara är vindkraften billig i drift och därmed bidrar till ett lägre elpris, den är också bra för att hindra klimatförändringar. Den förnybara energikällan förbrukar inte naturens begränsade resurser och den ger heller inga skadlig utsläpp eller växthusgaser. Idag står vindkraftsproduktionen för ungefär 11 procent av Sveriges totala elproduktion och det är en siffra som stiger för varje år. Med ny teknik och längre livslängd för verken är vindkraften en av de viktigaste källorna till förnybar energi.

Jag vill ha 100% förnybar energi nu!

Prenumerera på bloggen