<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Brännbart – tänk på att alla elartiklar kan orsaka brand!

3 min
Maria Hast
28 mar, 2020

Enligt många försäkringsbolag är elfel en av de vanligaste brandorsakerna. Därför är det extra viktigt att vidta åtgärder för att minimera riskerna. Både att hålla koll på  sladdarnas skick, uttag och elektrisk utrustning, och att regelbundet se över skicket på proppar och säkringar. Testa också jordfelsbrytaren någon gång om året för att vara säker på att den fungerar som den ska ifall ett elfel skulle uppstå.

Har du ett blinkande lysrör någonstans därhemma? Ett blinkande eller glödande lysrör ska omedelbart bytas eftersom det kan överhettas och leda till brand i damm eller annat brännbart material i närheten.

I övrigt bör man ha som vana att inte lämna elektriska apparater inkopplade när de inte används, framför allt inte köksutrustning och mobilladdare. Och att installera en jordfelsbrytare är en riktigt billig livförsäkring! I hemmet ska man använda en jordfelsbrytare för personsäkerhet. Brytaren slår av strömmen direkt om något fel uppstår – den känner av om det inte kommer tillbaka lika mycket ström som den har släppt igenom. Det kan då handla om att en elektrisk apparat har blivit strömförande och på så sätt ”läcker” ström, eller att ett barn har stoppat in något i ett eluttag.

Om brand skulle uppstå

Skulle olyckan ändå vara framme och det börja brinna i något elektriskt, gäller det att agera snabbt. Helst ska man använda en pulver- eller koldioxidsläckare eftersom de här släckningsmaterialen inte leder elektrisk ström.  Pulvret i pulversläckaren kan visserligen förstöra elektriska apparater, men personsäkerhet kommer alltid först! Både vatten och skum leder elektricitet, men om man lyckas dra ur sladden till den brinnande apparaten så fungerar även dessa släckningsalternativ. Om det är en större brand så larma alltid brandkåren innan du själv försöker släcka.

För säkerhets skull ...

För trygghetens och säkerhetens skull bör du ha viss nödutrustning där hemma: En eller flera brandvarnare, brandsläckare och brandfilt. Placera gärna utrustningen på strategiska ställen så att man lätt kommer åt den oberoende av var branden har startat.

Även om man inte själv kan släcka branden, måste du kunna ta dig ut vid en eldsvåda. Därför kan en brandstege vara helt avgörande om din bostad ligger högre upp i huset. Det finns hopfällbara brandstegar i olika längder som tar väldigt liten plats och enkelt kan stuvas undan i en garderob. Detta är också ett slags livförsäkring!

Undvik elolyckor hemma

Ladda ner guiden!

Prenumerera på bloggen