<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Elförbrukning – vad är en normal elförbrukning?

3 min
Oskar Finnerman
9 jan, 2021

Vad är en normal elförbrukning? Genom att jämföra din elförbrukning med snittförbrukningen kan du ta reda på om du använder mer el än genomsnittet. I slutet av artikeln kan du ladda ner en guide med tips och råd på hur du minskar energislöseriet hemma.

Vad är en normal elförbrukning?

Elförbrukningen varierar beroende på bostadstyp. Villor har generellt en högre elförbrukning och lägenheter lägre, medan radhus har något mitt emellan. Detta beror delvis på storleken på huset, men också att många villor har el som uppvärmning, medan många lägenheter har fjärrvärme. Dessutom ligger bostäderna tätare i ett lägenhets- och radhus vilket underlättar för värmespridning mellan hushållen, jämfört med en fristående villa.

Att jämföra sin egen elförbrukning med en snittförbrukning är ett bra sätt att ta reda på hur bra eller dålig man är på att hushålla med el. En normal elförbrukning för en villa är cirka 20 000 kWh per år, medan till exempel mindre lägenheter använder cirka 2 000 kWh per år.

Vad påverkar min elförbrukning?

Elförbrukningen påverkas av många faktorer. Den största faktorn är om du har el som uppvärmning eller inte. Andra viktiga faktorer är hur många som bor i bostaden samt vilka vanor man har. Idag är de flesta hem fyllda med funktioner och apparater som förbrukar el. Här är några exempel på faktorer som påverkar elförbrukningen:

Belysning

Lampor som lyser utan att de behövs innebär energislöseri. Släck lampan och använd lågenergilampor. De drar bara en femtedel så mycket el jämfört med vanliga glödlampor. Samtidigt håller de tio gånger längre.

Spis

Spishällar med touchpaneler drar ström även om spisen inte används. Apparater som står i stand by-läge kan stå för upp till 10 procent av din elförbrukning.

Kyl & frys

I kylen bör du ha +5°C och i frysen -18°C. Har du kallare än så slösar du energi i onödan. Varje grad du sänker temperaturen ökar elförbrukningen med ca 5 procent.

Håll koll på din elförbrukning

Genom att minska din elförbrukning sparar du både miljön och pengar. För att våra kunder enklare ska kunna övervaka sin elförbrukning har vi tagit fram en app som heter Watter. Med den kan våra kunder se elförbrukningen och dessutom använda varningsfunktionen som direkt skickar en notis om förbrukningen plötsligt ökar på ett oväntat sätt.

Så minskar du energislöseriet hemma

Vill du ha tips på hur du kan spara elförbrukningen i hemmet? Då kan du ladda ner vår guide med tips och råd på hur du minskar energislöseriet hemma.

Så minskar du energislöseriet i hemmet

Prenumerera på bloggen