<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

El- & energiguiden

Tips och råd för företag, brf:er och organisationer.

Bästa elavtalet för dig – så håller du ditt elavtal aktuellt

Oavsett om du har ett avtal med rörligt pris eller ett fast bundet på tre år, så är det klokt att minst en gång per år prata med ditt elhandelsbolag. Både dina …

2 min
|

Planerade strömavbrott – tänk på detta

Ibland behöver ditt elnätsbolag bryta strömmen för att genomföra olika säkerhets- eller förbättringsåtgärder. Det kallas aviserade eller planerade avbrott. …

Laddstolpar bostadsrättsförening: hur fördelar man investeringen?

I bostadsrättsföreningar kräver större investeringar en viss enighet bland medlemmarna. En av de största utmaningarna när man ska skaffa laddstolpar är därför …

Så vet du om du behöver göra en energideklaration

Som fastighetsägare finns det krav på att ha en aktuell energideklaration. Privatpersoner behöver det först när de ska sälja sin villa, men de flesta större …

3 min
|

Varför kan det bli effektbrist?

Effektbrist handlar om att det ska finnas en balans mellan hur mycket el som konsumeras och som produceras, vid en specifik tidpunkt. En morgon när det är 10 …

Så får du ut det mesta av din energideklaration

Att ha en aktuell energideklaration är ett lagkrav för de flesta fastighetsägare. Men att göra en energideklaration ger dig också möjligheten att spara både …