<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Fungerar solceller vid strömavbrott?

4 min
Per Bergqvist
2 nov, 2019

Många som funderar på solenergi och att skaffa egna solceller gör det antingen av miljöskäl eller för att man vill sänka sina elkostnader. Men vissa tänker på solcellerna som en trygghet ifall det skulle bli strömavbrott – eller ännu värre, som beredskap ifall det värsta skulle inträffa och samhällsinfrastruktur som till exempel elförsörjning skulle sluta fungera. Man utgår då ifrån att solcellerna fungerar även om strömmen går, men gör de verkligen det? Svaret är faktiskt både ja och nej ...

Själva solcellen fungerar och genererar el så länge det är tillräckligt med solljus. Därför borde den ju också kunna producera el till det egna hushållet även om det är strömavbrott på elnätet, vilket skulle vara en extra trygghet. Tyvärr fungerar det inte riktigt så. Men det finns lösningar.

El är som en gemensam vattenförsörjning

Man kan likna den sammanlagda elförsörjningen vid ett stort flodsystem där de olika producenterna pumpar in vatten. Hushållen kan sedan konsumera det ”blandade” vattnet via mindre rör och en vattenkran.

Eftersom solcellerna är kopplade till elnätet matas den producerade elen ut i det ”gemensamma systemet”, och det är också därifrån du tar din konsumerade el. Du konsumerar alltså inte just den el som produceras i dina solceller. Din solproducerade el minskar den mängd el du konsumerar ur den gemensamma reservoaren. Det är detta den dubbelriktade elmätaren håller ordning på, d.v.s. hur mycket el som går in respektive matas ut. Differensen häremellan är det du får betala på elräkningen.

När det blir stopp i rören

Ett strömavbrott är ungefär som att det blir stopp i en större huvudvattenledning. Men eftersom man har egen produktion från solcellerna borde man väl få ström i det egna hushållet i alla fall? Nej, eftersom solcellerna matar ut ström till det gemensamma systemet, blir det stopp även åt det hållet. Det är helt enkelt så att eftersom det handlar om elektricitet är det en säkerhetsfråga! När nätet är strömlöst vid strömavbrott, skulle det uppstå problem och säkerhetsrisker om enskilda producenter började mata ut ström ”från andra hållet”. Därför är solcellsanläggningen konstruerad för att stänga av sig själv vid strömavbrott.

Hur kommer jag runt problemet?

Den som ofta upplever strömavbrott, eller den som vill vara förberedd inför alla eventualiteter kan komma runt problemet genom att ha ett parallellt, mindre elsystem i huset. Till exempel ett 12V-system med batterilagring av el som är vanligt i fritidshus. Vid strömavbrott kopplar man över till det parallella systemet, och solcellerna kommer då att försörja det egna huset och ladda batterierna så att man har ström även på natten – utan att vara inkopplad på det gemensamma elnätet.

Det här bör du veta om solenergi.

Solenergi – så funkar det

I vår guide kan du lära dig mer om hur det här med solceller och egen solelproduktion hänger ihop. Ladda gärna ner och läs den!

Ladda ner guiden

Prenumerera på bloggen