<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hur blir jag en bättre elkonsument?

3 min
Henrik Dalman
11 apr, 2020

Vissa är tävlingsmänniskor som ständigt strävar efter att göra allting bättre. Kanske vill man spöa grannen i badminton, eller baka surdegsbröd som får omgivningen att sucka av beundran. Men det finns ett annat sätt att verkligen förbättra sig: I miljömedvetenhetens tidevarv har många blivit mycket bättre på att källsortera, åka kollektivt och inte slösa energi i onödan. Så, varför inte börja tävla mot dig själv och bli en bättre elkonsument?!

Ju mindre desto bättre

Vad menas med en ”bra elkonsument”? Om vi tittar på det ur hållbarhetsperspektiv kan vi i det här sammanhanget säga att det är en konsument som:

  • Är medveten om elens miljökonsekvenser, och därför väljer el från förnybara energikällor.
  • Är medveten om sitt eget konsumtionsmönster och förstår hur hushållets elförbrukning fördelas mellan olika funktioner, till exempel transporter (elbil, elcykel), dator/elektronik, belysning, värme etc.
  • Väger upplevd nytta mot kostnad och miljökonsekvenser.
  • Aktivt strävar efter att minimera sin energiförbrukning.

Med det här sättet att resonera skulle alltså den perfekta elkonsumenten förbruka ”precis så mycket el som är nödvändigt”. Men de allra flesta av oss är nog långt ifrån att nå det målet. Bekvämlighet, gammal vana och omedvetenhet om vad hushållselen egentligen används till gör att vi inte aktivt tar tag i saken, trots att vi innerst inne kanske skulle vilja.

Lite hjälp på traven

Att bli en bättre elkonsument handlar alltså i viss mån om att utmana och tävla mot sig själv. Till exempel genom att släcka lampor, sänka inomhustemperaturen och så vidare. Man kan sedan titta på sin egen historik och se hur konsumtionen förändras (förhoppningsvis minskar!) över tid. Men för att veta hur bra man egentligen är krävs någon form av referensram att jämföra sig med. Ett singelhushåll i en liten lägenhet i stan har ju helt andra förutsättningar att minska elkonsumtionen än en flerbarnsfamilj i ett stort gammalt hus på landet ...

I vår app, Watter, kan du svara på några frågor och se hur elkonsumtionen brukar vara i hushåll som liknar ditt. Sedan kan du följa din förbrukning kontinuerligt och se hur väl du presterar i strävan att bli en bättre elkonsument genom att minska elförbrukningen. Och varför inte utmana grannen och svägerskan också? Ju fler som aktivt minskar sin elförbrukning, desto bättre för miljön. Det är bara att ladda ner appen och sätta igång!

Jag vill teckna elavtal med 100% förnybar el


Ladda Watter-ner appen här:

Prenumerera på bloggen