<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hur fungerar solceller på vintern?

4 min
Anders Averdal
29 aug, 2020

Under sommarhalvåret kan dina solceller producera mer el än vad du förbrukar, och därmed kan du sälja din överskottsel. Men hur är det egentligen på vinterhalvåret, kan man producera solel trots att solcellerna täcks av snö och kan man lagra elen från sommaren för att förbruka den under vinterhalvåret?

Det genomsnittliga antalet soltimmar per år varierar beroende på var i Sverige man bor. Om man bor ovanför polcirkeln på vinterhalvåret så är det mörkt större delen av dygnet. Men i stora delar av Sverige finns det förutsättningar för att producera egen el även på vinterhalvåret, emellertid i mindre skala än om man jämför med produktionen under sommarhalvåret.

Varför produceras mindre solenergi på vintern?

Sveriges svala klimat är faktiskt idealiskt för solenergiproduktion. Det beror på att solcellernas verkningsgrad försämras när de blir varma. Kylan bidrar därmed till en förbättrad arbetstemperatur. Men om inte kylan bidrar till lägre produktion, vad är det då som påverkar?

Produktionsförlusten beror främst på att det är mindre antal soltimmar under vinterhalvåret. Solen står också lägre under denna period vilket leder till att solstrålarna får en lägre infallsvinkel. En annan anledning är att solcellerna kan vara täckt av snö.

Snö på solceller

För att kunna generera solel på vintern måste solcellerna vara snöfria. Eftersom solcellerna alstrar värme när de är aktiva brukar mindre lager av snö och is smälta. Men när det bildas ett tjockare snötäcke blockeras solstrålarna vilket bidrar till en total produktionsförlust. Eftersom solcellerna är seriekopplade i solpanelen, minskar produktionen förhållandevis mycket även om bara delar av panelen är täckt av snö.

Eftersom det är riskfyllt att befinna sig på tak med snö och is rekommenderar jag alltid att avvakta under den tiden solcellerna är tillfälligt täckta av snö. Det är nämligen stor risk att du gör mer skada än nytta. Om du bor i mellersta eller södra delen av Sverige, brukar snön försvinna av sig själv så fort solen kommer fram. När solcellerna är snöfria fungerar de utmärkt under vinterhalvåret. Solceller som är omgivna av snö kan istället få ökade energinivåer, eftersom strålarna reflekteras i snön.

Kan jag lagra elen som jag producerar på sommaren?

Tyvärr är elektricitet svårt och dyrt att lagra mellan två säsonger. Även om utvecklingen inom batteriteknik går snabbt kan vi ännu inte lagra så mycket el som vi skulle behöva, och får nöja oss med att direkt förbruka elen som produceras av solcellerna.

Därför är det mer lönsamt att se elnätet som ett stort batteri. Du kan sälja din överskotts-el som du producerar på sommarhalvåret och köpa hem el för att täcka ditt behov på vinterhalvåret.

Så här blir du din egen solelproducent

Både från privatpersoner och företag får jag frågor om vad man bör tänka på när man funderar på att producera sin egen solel, därför har jag satt samman en guide på 20 sidor med saker du bör tänka på.

I guiden kan du läsa om:

  • Vilka förutsättningar som krävs
  • Vad som påverkar kalkylen
  • Hur du kan tänka kring leverantörer
  • Lagar och regler

Så här blir du din egen solelproducent

Ladda ner guiden

Prenumerera på bloggen