<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hur har elförbrukningen ändrats under pandemin?

2 min
Rikard Nylander
12 dec, 2020

Vilken elanvändning du har beror på dina vanor och rutiner. Historiskt sett har majoriteten av Sveriges befolkning haft liknande användningscykel under dygnets timmar. Men har den förändrats något på grund av Covid-19? Det reder jag ut i den här artikeln.

Under vilka tider är den normala elförbrukningen som högst?

Vilken elförbrukning du har beror på dina vanor och rutiner. Därför skiljer sig användningen mellan hushållen beroende på när man vistas i hemmet. Innan Covid-19 var vi många som levde ungefär samma dygnsrytm, då man kanske spenderade mer tid utanför hemmet.

Den normala dygnsrytmen innan Covid-19

Generellt sätt går elanvändningen ner under natten. Men på morgonen stiger elanvändningen kraftigt. Lamporna tänds, kaffemaskinen slås på och spisplattan värms upp. Ur kranen rinner varmvatten både i duschen och i handfatet. Diskmaskinen kanske sätts på innan man lämnar bostaden. Hemmet står tomt större delen av dagen och elanvändningen är därmed låg. Men så fort arbetsdagen är slut och kvällen infinner sig tänds lamporna igen. Man lagar mat, tittar på tv och kanske sätter på en tvättmaskin.

Att elanvändningen används mer på morgonen och kvällen speglas också av råvarupriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. Elpriset bestäms nämligen av tillgång och efterfrågan. Eftersom efterfrågan minskar under kvällen och är lägst mellan 22.00 – 05.30 så är också elpriset generellt lägst under denna tid på dygnet. Medan man på helgerna har en generellt senare morgontopp och kvällstopp jämfört med vardagar.

Hur har vår energiförbrukning ändrats under Covid-19?

Med myndigheternas rekommendationer att hålla social och fysisk distansering, så spenderar många fler människor tid hemma i bostaden. Det innebär ändrade vanor och rutiner som nu har visat sig påverka vår elförbrukning.

I en undersökning från Energiföretagen, kan man nu se nya mönster av elanvändningen. I och med att allt fler arbetar hemifrån så har elanvändningen jämnats ut över dygnet. I både kranskommuner och storstäder, ser man en senare morgontopp och en tidigare kvällstopp. Samtidigt har elanvändningen främst i lägenhetsområden ökat under dagen. Många kanske har tagit hem större datorskärmar som drar el, använder köket mer på dagtid och har belysningen tänd.

Energitjuvarna i hemmet

När du spenderar mer tid i hemmet är det viktigt att du inte slösar energi i onödan. Hemmen är fyllda med apparater och funktioner som förbrukar el, genom att ha koll på de mest vanliga energitjuvarna kan du spara både pengar och miljö. Därför har vi satt samman en guide till dig om hur du kan minska ditt energislöseri i hemmet.

Energitjuvarna i hemmet

Prenumerera på bloggen