<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hur miljövänligt är batteriet i elbilen?

5 min
Daniel Gustafsson
5 okt, 2019

Funderar du på att skaffa elbil? Då är du inte ensam. Även om fossilbränslemotorn ännu dominerar stort, ökar andelen nyregistrerade elbilar stadigt. De flesta tänker på miljön och ser elbilen som en hållbarare transportlösning – kanske till och med laddad från egna solceller på taket. Men hur miljövänligt är själva batteriet egentligen?

När man väljer en ny bil tittar man ofta på bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Den miljömedvetne vill ju ha så låg förbrukning och så låga utsläpp som möjligt, och då är det inte konstigt att en elbil kan framstå som ett mycket bättre alternativ. Den använder inget fossilt bränsle över huvud taget, och om man laddar den med el från förnybara källor blir CO2-utsläppen mycket små jämfört med fossilbränslebilar. Mycket talar alltså för elbilen, men som konsument tänker man oftast bara på den egna framtida användningen och funderar inte så mycket på den energiförbrukning och miljöpåverkan som är resultatet av själva tillverkningen.

Fossilförbrukning är inbyggd – även i elbilen

Det är oerhört komplicerat att beräkna hur mycket energi det går åt för att tillverka en bil, eller den miljöpåverkan tillverkningen medför. Men oavsett om vi tänker på en bil med fossilmotor eller en elbil, är tillverkningen av bilen både energikrävande och miljöpåverkande. Inte bara i form av fossilbränsleförbrukning (tänk bara på den energi som krävs inom gruv- och stålindustrin för att förse bilindustrin med metall!), men också miljöbelastande processer som skadliga kemikalier och utvinning av icke förnybara ämnen. Så oavsett vilken bil vi väljer har den satt ett avtryck i miljön redan innan den börjar rulla på vägarna.

Det är driften man räknar på

När man jämför elbilar och fossilbilar ur miljöperspektiv måste man räkna med hur mycket de används (och därmed ger utsläpp) under sin livstid. Dessutom måste man också ta hänsyn till varifrån elen kommer. Att välja en elbil av miljöskäl och sedan ladda den med el från kolkraftverk är inget bra miljöval.

Det ligger nära till hands att jämföra miljöpåverkan bara i form av utsläpp, men det finns en viktigt komponent i elbilen som man kanske inte tänker på – batteriet.

Är batteriet en miljöbov?

Tillverkning av bilbatterier följer en helt annan process än traditionell biltillverkning, och även miljöpåverkan blir annorlunda när man tillverkar batterierna. Med dagens batteriteknik krävs metaller och mineraler som litium, mangan och kobolt, och bara gruvdriften för att utvinna dessa har stor miljöpåverkan. Men den stora efterfrågan på bilbatterier driver utvecklingen mot effektivare – och mindre miljöpåverkande – tillverkningsprocesser. På det här sättet kommer batteritekniken att bli både bättre och renare över tiden. Elbilen har alltså framtiden för sig.

Elbilen vinner redan i dag

För att göra en jämförelse mellan elbilen och fossilbilen brukar man räkna på en livslängd om 15000-20000 mil. Om man räknar samman den uppskattade miljöpåverkan vid tillverkningen och lägger till utsläppen under bilens hela användning får man en ungefärlig uppskattning av hur bilen kommer att påverka miljön.

Total miljökostnad = miljöbelastning vid tillverkningen + samlade utsläpp under bilens livstid

Eftersom det är omöjligt att räkna ut den exakta miljöpåverkan för respektive bil använder man i stället olika schablonvärden. En rapport beställd av Svenska Miljöinstitutet visar att en liten elbil sparar 60-70 % utsläpp av växthusgaser jämfört med en motsvarande fossildriven bil.

Men oavsett om det är stor eller liten skillnad mellan bilarna i dag gör valet av elbilen att efterfrågan ökar och hjälper därmed till att driva utvecklingen mot hållbarare både tillverkning och användning av bilar. Laddar man dessutom elbilen med förnybar el blir nettoutsläppen under bilens livstid minimala. Allra helst om den laddas med solel.

Vet du förresten hur det där med solel fungerar? Ladda ner vår guide så lär du dig hur en solcellsanläggning fungerar.

Ladda ner den här!

Prenumerera på bloggen