<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hur ser framtidens energikällor ut?

4 min
Alexander Ehrensvärd
4 jul, 2020

Vi kommer att behöva hitta nya vägar för att säkerställa vår framtida energiförsörjning. Den måste komma från 100 % förnybara energikällor och de i sin tur måste användas på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. Därför behövs det också nya idéer kring både elproduktion och energieffektivisering lite varstans i världen. Låt oss titta på några sådana idéer!

Ett helt förnybart energisystem bygger på att vi tillsammans lär oss att bruka de oändliga energikällor som naturen erbjuder. Vi behöver använda elen smart och vi behöver förstå att ett förnybart energisystem bygger på de förutsättningar som finns i olika regioner. Redan nu finns det en rad internationella idéer som skulle kunna leda till en hållbar framtid – vissa är fullt realistiska, medan andra kanske snarare får oss att dra på smilbanden.

Promenera fram elektriciteten

2017 introducerades en elproducerande trottoar på Bird Street i London. När förbipasserande personer går på trottoarplattorna producerar de el!

Det är piezoelektriska plattor i marken som omvandlar fötternas mekaniska tryck till elektrisk ström (alltså samma princip som i en tändare där den elektriska gnistan bildas genom att man mekaniskt trycker ihop en piezoelektrisk kristall). Strömmen lagras i batterier som sedan används för att lysa upp gatlyktorna på kvällen.

Denna sortens energiproduktion skulle vara tänkbar i många storstadsområden världen över.

Tidvattenkraft

Att utvinna energi ur tidvatten är en klimatsmart metod. En stor anläggning planeras att tas i drift i Storbritannien. I den så kallade tidvattenlagunen Swansea Bay i Bristolkanalen, ska ett tiotal turbiner producera elektricitet med hjälp av tidvattnets rörelser. Anläggningen väntas leverera energi till runt 155 000 hushåll. År 2024 ska tidvattenkraftverket vara färdigbyggt och i bruk.

Återvinn kroppsvärmen

På Stockholms centralstation används redan en hållbar lösning för att spara energi. Lösningen utnyttjar spillvärmen från människorna som rör sig inne på centralen. Ventilationssystemet där konverterar överskottsvärmen till varmvatten. Via vattnet förs värmen sedan över till den närliggande kontorsbyggnaden Kungsbrohuset. Den återvunna kroppsvärmen gör att kontorshusets energikostnader har kunnat sänkas med cirka en fjärdedel.

Framtidens vindar och utmaningar

Redan 2020 ska hälften av den totala energianvändningen i Sverige komma från förnybara källor. Vindkraft är landets och EU:s snabbast växande energikälla. Inom den Europeiska Unionen ökade produktionen av förnybar energi med två tredjedelar mellan 2007 och 2017.

För framtiden finns det ändå några frågor som kvarstår. Hur får vi till exempel vindkraftsturbiner att interagera med varandra utan att de tar energi från varandra? I en vindkraftpark är det den första raden turbiner som genererar mest el. I raderna därefter minskar energiuttaget eftersom de bakre vindsnurrorna ”står i lä”. Därför behöver det utvecklas lösningar som fördelar vindenergin på optimalt sätt i vindparkerna.

När det blåser i trädgården

Det finns olika möjlighet att skaffa el utan att vara ansluten till elnätet, så kallad ö-drift. Solpaneler, men också små vindkraftverk, har blivit mer och mer intressanta för människor som vill leva ’off-grid’. Därför ökar också utbudet av småskaliga vindkraftverk så smått. Det betyder också att mikrovindkraftverk i den egna trädgården skulle kunna bli ett intressant alternativ i framtiden. Priserna för småskaliga vindkraftverk är fortfarande relativ höga, men med ökad efterfrågan kommer priserna att sjunka.

Oavsett vilka innovativa sätt att producera el som kan tänkas dyka upp i framtiden har du redan i dag möjlighet att göra ett aktivt val och välja el som producerats med hjälp av sol eller vind. Ladda gärna ner vår guide till sol- och vindkraft och lär dig mer om hur de här miljövänliga energikällorna fungerar.

Vill du producera egen solenergi?

Teckna avtal med härlig förnybar energi

Prenumerera på bloggen