<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Kom ihåg att titta till din fjärrvärmecentral inför vintern

3 min
Claes Kvist
5 dec, 2020

Fjärrvärme är ett smidigt sätt att värma upp sitt hem. Eftersom fjärrvärmecentralen sköter sig själv är det lätt att glömma bort att ge den löpande underhåll. Därför vill jag komma med en påminnelse: se till din fjärrvärmecentral nu inför vintern. Nedan berättar jag varför du ska göra det, hur ofta du ska göra det och om du kan göra det själv.

Varför ska jag titta till fjärrvärmecentralen?

Om du har fjärrvärme från Mölndal Energi är det du som äger din fjärrvärmecentral. Därmed är det också du som står med kostnaden om något går sönder eller behöver bytas ut. Om du ser till den med jämna mellanrum så är det större chans att du kan upptäcka skador och fel i tid och då blir de mycket billigare att åtgärda. Genom regelbunden service så är också risken mindre att ventiler och annat ärgar fast. Du ser helt enkelt till att centralens livslängd blir längre.

Hur ofta ska jag göra det?

Vi rekommenderar att du ser till din fjärrvärmecentral minst tre gånger per år. Det passar bra att göra inför, under och efter uppvärmningssäsongen. En av dessa gånger är det bra om du gör en större tillsyn.

Kan jag göra tillsynen själv?

Ja det kan du göra. Som stöd på vägen har vi tagit fram en guide (som du kan ladda ner nedan), ta hjälp av den tillsammans med fjärrvärmecentralens instruktionsmanual. Men om du inte har tiden att själv göra det kan du självklart ta hjälp av oss. Kontakta oss här.

Även om du gett din fjärrvärmecentral löpande underhåll så kan alltid något oförutsett hända. Det är inte ultimat att stå utan värme mitt i vintern. Därför har vi ett trygghetsavtal. Om du har ett trygghetsavtal med oss så kommer vi samma dag och lagar din central, plus att vi står för arbets- och reparationskostnaderna. En extra trygghet helt enkelt. Läs mer om det här.

Lär känna din central

Är du nybliven ägare till en fjärrvärmecentral så förstår jag om det känns krångligt. Men det finns många fördelar med att lära känna din central. Förutom att regelbunden tillsyn är viktigt för livslängden så lär du dig dessutom mer om hur inställningarna fungerar och hur du kan få det inomhusklimat du vill ha.

Lycka till!

Så tar du hand om din fjärrvärmecentral

I vår guide går vi igenom steg för steg hur du gör en enklare och en större tillsyn. Använd denna tillsammans med din fjärrvärmecentrals instruktionsmanual.

Ladda ner guiden

Prenumerera på bloggen