<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Allmänna avtalsvillkor för elnät och elhandel - privatkunder

1 min
Mattias Sjöstrand
27 nov, 2019

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige representerar ett stort antal elhandelsföretag i Sverige. Tillsammans har vi kommit överens med Konsumentverket om vilka villkor som bör finnas i elavtal för att konsumenter ska få rimliga och rättvisa avtal.

De viktigaste bestämmelserna i konsumentsammanhang, vid sidan om ellagen, återfinns i de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K (rev 2) och NÄT 2012 K (rev 2).

För Mölndal Energis elnätskunder privat gäller de allmänna avtalsvillkoren för elnät NÄT 2012 K (rev 2) fr o m 1 februari 2020.

För Mölndal Energis elhandelskunder privat gäller de allmänna avtalsvillkoren för elhandel EL 2012 K (rev 2) fr o m 1 februari 2020.

De allmänna avtalen för elnätskunder privat kan du läsa här NÄT 2012 K (rev 2)

De allmänna avtalen för elhandelskunder privat kan du läsa här EL 2012 K (rev 2)

Prenumerera på nyheter