<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Nyheter

4 sep, 2019

Nu startar vi vårt kraftvärmeverk efter sommaren

Nu är dags igen för start av KVV. Det innebär som vanligt att vi utför en del driftprover för att ha en så säker anläggning som möjligt. Alla prover är …

4 sep, 2019

Mölndal Energi och Öresundskraft är klimatdialogens första medlemmar

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte beviljades Mölndal Energi tillsammans med Öresundskraft som första fjärrvärmeföretag medlemskap i Klimatdialogen. 

19 aug, 2019

Energidagen med Mölndal Energi & Mölndal outdoor

Vi ägs av mölndalsborna och engagerar oss gärna i vårt samhälle runt omkring. Den 14 september bjuder vi in till Energidagen – en prova på-dag där alla är …