<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Mölndal Energi har Sveriges 4:e lägsta pris för elnät!

2 min
Charlotte Björsjö
14 jun, 2019

Den årliga Nils Holgersson-rapporten* från HSB med flera visar ännu en gång att Mölndal Energi har ett av Sveriges lägsta priser för elnät. Detta år en fin 4:e plats av 290 undersökta elnät. 

Undersökningen använder sig av metoden att förflytta ett typhus mellan landets alla kommuner och jämföra kostnaderna. I rapporten analyseras elnät i samtliga landets 290 kommuner. Enligt Nils Holgersson-rapporten blir elnätpriset för typfastigheten 54,9 öre/kWh i Mölndal Energis elnät. Medel är 96,7 öre/kWh och i det dyraste elnätet är priset 151,8 öre/kWh, alltså nästan 3 gånger så högt.

I närområdet kan man jämföra Mölndal Energis priser med ett elnätpris i Kållered och Lindome på 96,1 öre/kWh (plats 139), Göteborg 62,9 öre/kWh (plats 16), Härryda 90,7 öre/kWh (plats 115) och Kungsbacka 119,6 öre/kWh (plats 245).

nils-holgersson-rapporten-4-lagsta-pris-molndal-energi

Nils Holgersson-rapporten redovisar även hur mycket elnätpriset höjts sedan 2014. Mölndal Energi har under denna tid höjt priset med 6,5 %.

Skillnaden mot de prishöjningar de stora elnätägarna gjort sedan 2014 är slående, se bild på nästa sida. 

prishojningar-de-tre-stora-elnatagarna-2014-2019

Nils Holgersson redovisar inte avbrottsstatistik men även här ligger Mölndal Energi bra till.
 
VD, Christian Schwartz kommenterar rapporten från Nils Holgerssons avgiftsstudie för år 2019 på följande sätt:
”Vi har ett långsiktigt sätt att arbeta med vårt elnät. Tack vare det kan vi bibehålla låga nätavgifter och ha ett välfungerande elnät. Energimarknads-inspektionen, EI, har de senaste 20 åren regelbundet bytt reglermodell och på så vis varierat incitament och uppmuntrat olika former av kortsiktiga satsningar. Mölndal Energi har hela tiden betonat kundnytta, långsiktighet och vikten av att leverera ett prisvärt elnät. Så genom att ha kundfokus, högt branschkunnande och god framförhållning kan vi ha ett lågt pris samtidigt som det varit få avbrott i vårt elnät. Vår långsiktighet och medarbetarnas mycket goda arbete har därmed skapat stor nytta för våra kunder.” 

Sammantaget har en kund hos Mölndal Energi bland de lägsta nätavgifterna i landet och dessutom ett elnät med hög kvalitet och få avbrott.

Prenumerera på nyheter