<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Mölndal Energi med i workshop om Klimatdialogen

1 min
Rebecca Sinnerstedt
15 jan, 2020

Våren 2019 blev Mölndal Energi första medlemmen i Klimatdialogen, ett initiativ för att uppnå en minskad klimat- och miljöpåverkan för fjärrvärmeföretag och dess kunder. Den 5 februari delar vi med oss av våra erfarenheter i en workshop.

Workshopen är till för Prisdialogens medlemmar och kommer hållas hos Energiföretagen Sverige den 5 februari 2020. Mölndal Energi är en av flera föreläsare, hela programmet finns att läsa på Prisdialogens hemsida. För att stötta och inspirera andra företag kommer Anna Lundeen, miljö- och kvalitetschef och Richard Lundström, energiförsäljare berätta om hur vi jobbat och de lärdomar vi fått från vårt första år med Klimatdoalogen.

­− Våra kunder har varit väldigt engagerade. Tillsammans har vi tittat på hur vi kan förbättra och klimatoptimera ur ett systemperspektiv. Kunderna har delat goda exempel och inspirerat varandra, säger Richard.

Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisändring av fjärrvärme, där leverantörer och kunder möts i en dialog. Ur detta startades initiativet Klimatdialogen våren 2019, som ett tillägg till Prisdialogen.

Richard_Lundstrom_Molndal_Energi

 

Prenumerera på nyheter