<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Mölndal Energi och Öresundskraft är klimatdialogens första medlemmar

2 min
Mattias Sjöstrand
4 sep, 2019

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte beviljades Mölndal Energi tillsammans med Öresundskraft som första fjärrvärmeföretag medlemskap i Klimatdialogen. 

Klimatdialogen är ett tillägg till Prisdialogen, där fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar i Prisdialogen kan utöka dialogen med kunder och andra aktörer och ta fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor. 

– Vi är glada och stolta över att sedan första december 2018 vara 100 procent fossilfria i vår egen produktion av fjärrvärme och el här i Mölndal. Nu ska vi tillsammans med fastighetsägarna i kommunen och genom vårt medlemskap i Klimatdialogen ta ytterligare initiativ som bidrar till ett hållbart samhälle, säger Christian Schwartz, VD för Mölndal Energi. 

Mölndal Energi och Öresundskraft har genomfört Klimatdialoger under året och är nu de första företagen som beviljats medlemskap i Klimatdialogen. 

– Vi lanserade Klimatdialogen i början av året och är väldigt glada över att två företag redan har hunnit genomföra lokala klimatdialoger enligt Prisdialogens modell. Jag hoppas att Öresundskraft och Mölndal Energi kan inspirera fler att följa efter, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och styrelseordförande för Prisdialogen.

klimatdialogen-forsta-medlemmar-molndal-energi

Prenumerera på nyheter