<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Marknadskommentar april 2019

3 min
Charlotte Björsjö
23 apr, 2019

Rörligt pris

Spotpriserna har varit låga under påsken – kring 40 öre/kWh – och fortsätter ned till drygt 37 öre/kWh idag. Detta var i linje med förväntningarna. I Danmark är priset negativt under 8 timmar idag, som mest hela -11 öre/kWh, vilket smittar av sig lite på Sverige. Till imorgon sjunker dock vindnivåerna samtidigt som exporten till Tyskland kan ökas lite grand – vi tror därför inte att det blir minuspriser i Danmark imorgon, och vi tror att även Sverige-priserna kan lyftas från dagens nivå. Dagens priser är troligen de lägsta vi kommer att få se den här veckan.

Fast pris

Förra veckan såg vi att nederbörden skulle bli i princip obefintlig den kommande veckan. Nu har merparten av de riktigt torra dygnen fasats ut ur prognoserna och ersatts av mer normala dygn. Men osäkerheten är stor – igår varslades det om 85 % nederbörd de kommande två veckorna, i dagens prognoser ser vi 110 % av normal nederbörd. Det är främst den kommande helgen som skiljer sig åt i prognoserna. Idag ser det ut som att ska bli dubbelt så mycket nederbörd som normalt i helgen.

När detta summeras landar vi på en hydrologisk balans på -10 TWh på två veckors sikt. Det är inte bra men i alla bättre än de -15 TWh vi hade för inte så länge sedan.

Utsläppsrätterna har varit den stora prisdrivaren under april. De startade på 21,50 EUR/t den 1 april och gick sedan rakt upp för att toppa på 27,46 EUR/t den 17 april. Priset på utsläppsrätter har sedan augusti 2018 handlats i mellan 20-23 EUR/t med enstaka utbrott på upp- och nedsidan. Nu är vi en bra bit över den tidigare toppnivån på 25,50 EUR/t. Kolet har rört sig mer eller mindre rakt fram de senaste två veckorna.

Givet att dessa två marknader inte fortsätter uppåt tror vi att de fasta priserna kan sjunka lite de kommande dagarna. De senaste väderprognoserna pekar på det.

Prenumerera på nyheter