<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Marknadskommentar februari 2019

2 min
Charlotte Björsjö
7 feb, 2019

Rörligt pris

I juli förra året gick det rörliga priset upp ordentligt. Detta som en följd av en lång period av torrt och vindfattigt väder. Priset låg sedan kvar på den nivån under resten av året. Hur har då 2019 inletts? Jo, under januari varierade dygnspriserna kraftigt – det skiljde närmare 60 öre/kWh mellan det lägsta och det högsta priset. Men snittpriset för månaden kom in i linje med förväntningarna. Det ligger kvar på ungefär samma nivå som den vi har sett det senaste halvåret.

Väderprognoserna skiftar från dag till dag. Just nu är de lite kallare än normalt. Vi tror att priserna kommer ligga kvar på dagens nivå de kommande två, tre veckorna.

Utveckling sedan förra veckan:  pil-elpris-ner
Förväntad utveckling till nästa vecka:pil-elpris-samma 

Fast pris

De fasta priserna har gått ned en bit den senaste veckan. Det beror dels på att prognoserna har lovat mer nederbörd och dels på en svagare utveckling för kol och utsläppsrätter. På lång sikt tror många analytiker fortfarande att priserna ska upp igen. Därför skulle man faktiskt kunna se detta som ett bra läge att binda sitt elpris, men den generellt höga prisnivån gör att läget är lite speciellt. Det finns trots allt stor nedsida också – men då måste många pusselbitar falla på plats. Det som främst skulle kunna ge lägre priser är en kraftigt förbättrad hydrologisk balans, det vill säga några veckor eller månader med riktigt blött väder.

Utveckling sedan förra veckan:pil-elpris-samma
Förväntad utveckling till nästa vecka:pil-elpris-samma

Prenumerera på nyheter