<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Marknadskommentar januari 2020

4 min
Henrik Lyngåker
13 jan, 2020

Rörligt elpris
Det rörliga priset, inklusive avgifter såsom elcertifikat, var i snitt 47,8 öre/kWh under 2019 vilket var en nedgång med 16 % jämfört med 2018. December var mildare än normalt och innehöll ovanligt många lediga dagar. Det bidrog till att snittpriset för månaden blev årets näst lägsta.

Sedan årsskiftet har vädret blivit ännu mildare. Väderprognoserna har också innehållit extremt mycket vind och nederbörd. Den hydrologiska balansen, som under mycket lång tid visat på ett underskott, ser nu ut att hamna på +9 TWh i slutet av januari. Vindkraftsproduktionen har slagit rekord i både Sverige och Norden. Samtidigt har man haft full tillgänglighet på kärnkraften.

Detta har fått spotpriserna att sjunka ytterligare. Det är inte omöjligt att januaripriset hamnar 10 öre under decemberpriset. Vädertrenden ser ut att bestå månaden ut.

Marknadskommentarer januari 2020_diagram_Molndal_Energi

Fast elpris
Det händer mycket på elmarknaden just nu. Det extremt milda, blåsiga och nederbördsrika vädret sätter inte bara press på spotpriset utan har också fått den finansiella marknaden att rasa. Priserna för de närmaste månadskontrakten gick ned med 30 % på bara några dagar. Inledningsvis föll även terminskontrakten för 2021 och framåt men dessa har sedan återhämtat sig.

Det kan inte uteslutas att februari och mars kommer bjuda på helt andra temperaturer, men den hydrologiska balansen ser nu mycket stark ut och detta innebär att det finns andra marginaler jämfört med hur läget var för några veckor sedan. Det är också kortare tid kvar med potentiellt kallt väder. Risken för höga vinterpriser har därför suddats ut helt av marknadens aktörer.

Annat som bidrar till att hålla nere priserna är att det just nu installeras mer vindkraft än någonsin tidigare. Under 2019 nyinstallerades 2900 MW vind i Norden varav 1400 MW i Sverige. I år är prognosen 5000 MW i Norden varav 2300 MW i Sverige. Nästa år kommer troligtvis att ge ett liknande tillskott. Som jämförelse har en nordisk kärnkraftsreaktor en effekt på ca 1000 MW. Skillnaden är så klart att vindkraftsproduktionen är betydligt mer oförutsägbar, men oavsett det kommer vindkraften att påverka elpriserna alltmer de kommande åren.

Kolpriserna har gått upp en bit sedan årsskiftet, främst på grund av stigande efterfrågan i Asien. Men i ett längre perspektiv är priserna fortsatt låga. Priset på utsläppsrätter är dock fortsatt högt vilket håller uppe den totala kostnaden för att producera kolkraft.

Kolkraften spelar fortfarande en viktig roll i det europeiska kraftsystemet. Det gäller inte minst Tyskland vars elpriser har en stor inverkan på de svenska. Lönsamheten har dock pressats ordentligt den senaste tiden. Att man har installerat stora mängder sol- och vindkraft pressat elpriserna och fått antalet drifttimmar att sjunka. Dessutom har priset på utsläpssrätter stigit kraftigt samtidigt som det har blivit avsevärt billigare att producera gaskraft. Kolkraften konkurreras därför ut på rent marknadsmässiga grunder – och från politiskt håll pratar man i Tyskland om att all kolkraft ska ha fasats ut på 2030-talet.

Efter den kraftiga nedgången som inledde året har priserna nu stabiliserats något. Vi tror att priserna rör sig svagt nedåt den kommande veckan.

Prenumerera på nyheter