<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Marknadskommentar  Juli 2017

2 min
Charlotte Björsjö
4 jul, 2017

Rörligt pris

Dagens väderprognoser visar mer nederbörd än normalt de kommande två veckorna. Kommande helg väntas bli extra regnig med 2-3 gånger mer nederbörd än normalt. Just nu har vi ett litet överskott i den hydrologiska balansen men det är inga anmärkningsvärda nivåer. Vinden avtar de kommande dagarna. Kärnkraften som oftast är ute på revision under sommaren kommer att gå mer eller mindre normalt i år eftersom man har planerat vissa arbeten till hösten i stället. Undantagen är Forsmark 1 och Ringhals 1. För tillfället är det rörliga priset relativt högt, men vi räknar med att det sjunker tillbaka med några öre/kWh till nästa vecka, och att den nivån sedan står sig över sommaren.

 

  • Dagens spotpris Elområde 1: 35,1 öre/kWh
  • Dagens spotpris Elområde 2: 35,1 öre/kWh
  • Dagens spotpris Elområde 3: 35,1 öre/kWh
  • Dagens spotpris Elområde 4: 35,1 öre/kWh

 

Utveckling sedan förra veckan: pil-elpris-ner

Förväntad utveckling till nästa vecka: pil-elpris-ner

 

Fast pris

Kolpriset har gått starkt den senaste tiden, och det är inte omöjligt att det fortsätter så. Marknaden har tagit till sig detta och höjt prisförvätningen för elen som ska levereras under 2018. Efersom vattenproducenterna har god kontroll över sitt vatten - med nuvarande fyllnadsgrader i magasinen behöver man inte producera mer än nödvändigt - finns det risk att även priserna för i höst kan gå upp en liten bit. Men mycket kretsar kring kolpriset. Fortsatt uppgång där och vi kommer få se ett lyft över hela kurvan.

Utveckling sedan förra veckan: pil-elpris-upp

Förväntad utveckling till nästa vecka: pil-elpris-samma

v170518 (1)

Källa: Nasdaq OMX Commodities

k170518 (1)

Källa: Montel

Prenumerera på nyheter