<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Marknadskommentar juni 2020

2 min
Henrik Lyngåker
11 jun, 2020

Är elpriserna på väg uppåt igen? Det milda och mycket nederbördsrika vädret fick elpriserna att sjunka till rekordlåga nivåer i vintras. Spotpriserna* föll till bara en femtedel av fjolårets prisnivå. När effekterna av coronapandemin slog till med full kraft i mitten av mars kom nästa prisfall och terminspriserna** halverades på bara några dagar. Därefter följde ett par månader med mer eller mindre oförändrade priser.

Men börjar vi se en återhämtning nu?

Ja, det verkar faktiskt så. Den ena anledningen till detta är att vädret har blivit mer normalt – det kommer inte alls lika mycket nederbörd längre. Eftersom den nordiska elmarknaden till stora delar bygger på vattenkraft påverkas elpriserna direkt av nya väderprognoser. Den andra anledningen är en i allmänhet mer positiv syn på den ekonomiska utvecklingen. Sakta men säkert börjar verksamheter återgå till en mer normal vardag och elförbrukningen är på väg upp igen.

Begränsningar i överföringen av el mellan olika områden i det nordiska kraftsystemet gör samtidigt att den billigaste elen inte kan distribueras ut i hela systemet. Medan elen knappt kostar något alls i södra Norge är läget ett helt annat i södra Sverige där det kostar mer att producera el.

För närvarande ser det alltså ut som att priserna kommer bli lite högre i sommar jämfört med tidigare i år.

* Spotpriser är det som de rörliga priserna byggs på. De finns på den nordiska elbörsen Nordpool och sätts timme för timme baserat på tillgång och efterfrågan.

** Terminspriser är det som styr fastpriserna. Ett terminspris kan gälla för ett helt år eller en kortare period, ett kvartal eller en månad.

Mailutskick_företagskunder_Energideklaration_Sommar-1

Prenumerera på nyheter