<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Marknadskommentar oktober 2019

2 min
Mattias Sjöstrand
28 okt, 2019

Rörligt elpris
Måndagens spotpris kom in en bra bit under våra förväntningar. Det är speciellt peaktimmarna – det vill säga de timmar på morgon och kväll då elförbrukningen är som högst – som stannade på en lite lägre nivå. Priserna för imorgon ligger kvar på samma nivå trots 1000 MW högre förbrukning och 300 MW lägre vindkraftsproduktion. Vi tror dock att priserna kommer stiga något senare under veckan då temperaturen sjunker ytterligare ett snäpp. En prisökning med 2 öre är rimligt.

När det gäller kärnkraften är läget detsamma som förra veckan. Alla reaktorer går på full effekt förutom Ringhals 2 där man har börjat förbereda för avvecklingen. Den går bara på 59 % av maximal effekt just nu, och den siffran kommer sjunka successivt. Men på det stora hela går kärnkraften väldigt bra – 96 % av maximal effekt i Sverige och 99 % i Finland. Inga stopp är planerade för vintern.

Marknadskommentar_oktober_2019_diagram

Fast elpris
Storbritannien har begärt att få skjuta upp Brexit till den 31 januari. Så verkar det också bli. Marknaden för utsläppsrätter har inte påverkats i någon större utsträckning utan rör sig sidledes jämfört med i fredags. På lite sikt tror vi att osäkerheten kring Brexit i kombination med vikande efterfrågan från europeisk industri kan dra ned priserna en aning.

Just nu är det lite kallare än normalt men nästa vecka ser desto mildare ut. Därefter väntas temperaturen sjunka till någon grad under normalen igen. Sammantaget blir det normal temperatur de kommande två veckorna. Nederbörden ligger däremot under normalen med 70 % av normala mängder de kommande två veckorna och 75 % på treveckorshorisonten. Att vinterpriserna sjunker idag har mycket med de låga spotpriserna att göra. Att nästa vecka nu ser ännu mildare ut spelar också in. Men särskilt mycket nederbörd ska det alltså inte komma och den hydrologiska balansen ser ut att försämras med 2-3 TWh under perioden.

Vi tycker fortfarande att det är mer som talar för nedsidan än för uppsidan. Det förutsätter dock att det torra vädret inte håller i sig för länge.

Prenumerera på nyheter