<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Mölndal Energi har Sveriges näst lägsta pris för elnät 2020

3 min
Christian Schwartz
5 jun, 2020

Den årliga Nils Holgersson-rapporten* från HSB med flera visar ännu en gång att Mölndal Energi har ett av Sveriges lägsta priser för elnät. Detta år en fin andraplats av 290 undersökta elnät.

Undersökningen använder sig av metoden att förflytta ett typhus mellan landets alla kommuner och jämföra kostnaderna. I rapporten analyseras elnät i samtliga landets 290 kommuner. Enligt Nils Holgersson-rapporten blir elnätpriset för typfastigheten 54,9 öre/kWh i Mölndal Energis elnät. Medel är 96,3 öre/kWh och i det dyraste elnätet är priset 157,3 öre/kWh, alltså nästan tre gånger så högt.

I närområdet kan man jämföra Mölndal Energis priser med ett elnätpris i Kållered och Lindome på 96,0 öre/kWh, Göteborg 66,2 öre/kWh, Härryda 90,7 öre/kWh och Kungsbacka 106,3 öre/kWh.

Nils Holgersson-rapporten 2020_graf

Nils Holgersson redovisar inte avbrottsstatistik men även här ligger Mölndal Energi bra till.

VD, Christian Schwartz kommenterar rapporten från Nils Holgerssons avgiftsstudie för år 2020 på följande sätt:

”Vi har ett långsiktigt sätt att arbeta med vårt elnät. Tack vare det kan vi bibehålla låga nätavgifter och ha ett välfungerande elnät. Fokus nu är att till så låg kostnad som möjligt för Mölndalsborna garantera den avbrottsfria el som behövs för att åstadkomma ett hållbart samhälle. Energimarknadsinspektionen, EI, har de senaste 20 åren regelbundet bytt reglermodell och på så vis varierat incitament och uppmuntrat olika former av kortsiktiga satsningar. Mölndal Energi har hela tiden betonat kundnytta, långsiktighet och vikten av att leverera ett prisvärt elnät. Så genom att ha kundfokus, högt branschkunnande och god framförhållning kan vi ha ett lågt pris samtidigt som det varit få avbrott i vårt elnät. Vår långsiktighet och medarbetarnas mycket goda arbete har därmed skapat stor nytta för våra kunder.”

Sammantaget har en kund hos Mölndal Energi bland de lägsta nätavgifterna i landet och dessutom ett elnät med hög kvalitet och få avbrott.

För ytterligare information kontakta:
VD Christian Schwartz som kan nås via Mölndal Energis växel på 031-86 65 00.

* Nils Holgersson-rapporten är en sammanställning av värme-, varmvatten-, VA-, el- och renhållningskostnader för samtliga kommuner i Sverige. Rapporten produceras av Avgiftsgruppen där HSBs Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige ingår. Fler lokala uppgifter finns på www.nilsholgersson.nuUndersökningsmetoden går ut på att ”förflytta” en bostadsfastighet genom landet och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Mölndal Energi_Riskulla_FotoSkvaderMedia

 

Prenumerera på nyheter