<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Mölndal Energi och Plåtpressning AB satsar på solceller – ett steg mot ett soligare och mer hållbart Mölndal

4 min
Mattias Sjöstrand
15 okt, 2019

I början av sommaren installerades 134 paneler på Plåtpressning ABs tak. Detta är startskottet i Mölndal Energis satsning på solceller som nu erbjuds till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar i Mölndalsregionen.

–  ­Vi har nätet, vi har kunskapen, och som kommunägt bolag ser vi det som vårt ansvar att driva omställningen mot ett hållbart samhälle. Förra året blev vi helt fossilfria i vår egen produktion, vilket vi är först i Sverige med som energibolag. Men det betyder inte att vi kan stanna och vara nöjda här. Att erbjuda våra kunder solceller är en av många pusselbitar på vägen. Arbetet har pågått ett tag och nu är vi äntligen här! säger Christian Schwartz, vd Mölndal Energi.

Våren 2018 hörde Danny Gilmartin, vd på Plåtpressning AB, av sig till Mölndal Energi. Han hade tittat på solceller som ett sätt att själv producera delar av sin el, men hade inte tid och kunskap att se om det var rätt beslut. Mölndal Energi var då i full gång att se över hur man på bästa sätt kunde stötta sina kunder i och med ökat intresse för solceller. Man hade sedan innan varit rådgivande men ville nu ta ett större ansvar. Frågan från Plåtpressning AB kom perfekt i tiden och samarbetet blev ett sätt att testköra det nya upplägget.
– Plåtpressning AB är en föregångare i sin bransch.­ Det finns en del solceller på Mölndals tak men många ägs av privatpersoner. Intresset bland Mölndals företag och bostadsrättsföreningar blir allt större och nu när det gått så bra med Plåtpressning AB kommer köra igång med ett antal projekt här under hösten, säger Christian Schwartz.

Solcellerna består av 134 paneler som täcker 230 kvm av Plåtpressning ABs tak i sydlig riktning. De producerar cirka 40 000 kWh per år vilket täcker ungefär en tredjedel av deras elanvändning.
– ­Det här var ett viktigt initiativ för vår miljöprofil och vi har redan fått flera positiva reaktioner från våra kunder. Allt högre krav ställs på företag och det är bättre att ligga steget före. Samtidigt är vi en verksamhet som växt mycket de senaste fem åren så vi hade inte själva tid att sätta oss in i allt runtomkring. Då var det perfekt att få hjälp av Mölndal Energi för att se om detta var en bra lösning för oss. Och glädjande nog var det så, säger Danny Gilmartin vd Plåtpressning AB.

Solcellerna har levererats och installerats av Solkraft Sverige EMK medan Mölndal Energi finns som trygg och långsiktig partner. Solkraft Sverige EMK kommer även fortsatt att finnas med som samarbetspartner i erbjudandet, tillsammans med Paneltaket AB och Energiförbättring Väst AB.

För ytterligare information kontakta:
Christian Schwartz, vd Mölndal Energi, via Mölndal Energis växel 031-86 65 00
Danny Gilmartin, vd Plåtspressning AB tfn. 031-279 123
Mattias Sjöstrand, Kommunikationschef 031-86 65 46, mattias.sjostrand@molndalenergi.se

Solceller_ChristianSchwartz_Molndal_Energi_DannyGilmartin_Platpressning

Solceller_Molndal_Energi_PlattpressningAB_Foto_Franzén&LjungMedia

Foto: Franzén & Ljung Media

Prenumerera på nyheter