<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Nytt nät för ett uppkopplat Mölndal

3 min
Charlotte Björsjö
5 feb, 2019

Från 1 februari har Mölndal Stad tillgång till ett nytt nät för kommunikation. Mölndal Energi har monterat en gateway på toppen av den 102 meter höga skorstenen på Riskullaverket. Nätet beräknas ha en räckvidd på ca 1 mil. Tillsammans med samarbetspartnern Blink Services hoppas Mölndal Energi kunna koppla upp stora delar av Mölndal under de kommande åren.

Det nya nätet tillhör kategorin LoRa-nät. Inom Internet of Things (IoT) har LoRa blivit ett alltmer populärt alternativ de senaste åren. Radiotekniken ingår i kategorin Low Power Wide Area Network (LPWAN) som möjliggör att man via olika typer av batteridrivna sensorer kan samla in data. Tekniken möjliggör tvåvägskommunikation vilket innebär att man även kan styra uppkopplade enheter. Sensorerna kan användas inom bland annat avfallshantering, fastighetsförvaltning, parkeringar, gatubelysning och VA. Via sensorer kan man exempelvis få information direkt när ett avfallskärl behöver tömmas, en vattenläcka uppstått eller en gatlykta gått sönder. För Mölndals Stad kommer det nya nätet möjliggöra både effektivisering och kostnadsbesparingar.  
 
Mölndal Energi ser även en egennytta för LoRa då sensorerna kommer kunna samla in data från framförallt fjärrvärme- och vattenmätare på ett enkelt och prisvärt sätt. Även för Riskullaverket och för nätstationerna ser Mölndal Energi möjligheter att kunna samla in data och styra enheter vilket kommer att underlätta verksamheten.

Mölndal Energis VD Christian Schwartz kommenterar projektet: 

- Den nya tekniken för kommunikation kommer att gynna hela Mölndal. Tack vare LoRaWAN kommer företag och förvaltningar att kunna utveckla sin verksamhet och på så vis närmar vi oss visionen om Mölndal som en hållbar stad. Vi på Mölndal Energi är glada över att vara en del i och bidra till vår kommuns framtid.  

ett_uppkopplat_molndal_2019

Bildtext: Den 1:a februari, klockan 11.34, kopplades gatewayen in på toppen av Riskullaverkets skorsten. På bilden syns Alexander Ehrensvärd, mätchef på Mölndal Energi.

Prenumerera på nyheter