<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Nyheter

4 jun, 2019

Mölndal Energi hyllar alla riktiga nollor

Mölndal Energi sätter klimatet i fokus och kallar sina kunder för ”riktiga nollor” i sin nya kampanj. 

3 jun, 2019

Marknadskommentar juni 2019

Rörligt pris Förra veckan såg vi hur spotpriserna kom in lägre än marknadens bedömningar. Trots kallt väder var priserna relativt svaga. I torsdags föll de ner ändå till 10 öre/kWh. Denna vecka ser också ut att ge låga spotpriser. Temperaturen ska öka successivt de kommande dagarna – i snitt ska det bli 4 grader varmare än normalt. Ringhals 3 är ute för reparation idag, men beräknas producera för …

28 maj, 2019

Marknadskommentar maj 2019

Rörligt pris Trots att vädret är någon grad kallare än normalt är spotpriserna relativt svaga för närvarande. Starten av denna vecka har gett priser en bit under vad marknaden förväntade sig, framför allt gäller detta nattpriserna. Det märks att Ringhals 3 (och även Olkiluoto 2 i Finland) har kommit tillbaka. Samtidigt har vindkraftsproduktionen gått upp något. Kraftbalansen är totalt sett …

23 apr, 2019

Marknadskommentar april 2019

Rörligt pris Spotpriserna har varit låga under påsken – kring 40 öre/kWh – och fortsätter ned till drygt 37 öre/kWh idag. Detta var i linje med förväntningarna. I Danmark är priset negativt under 8 timmar idag, som mest hela -11 öre/kWh, vilket smittar av sig lite på Sverige. Till imorgon sjunker dock vindnivåerna samtidigt som exporten till Tyskland kan ökas lite grand – vi tror därför inte att …

12 apr, 2019

Mölndal Energis årsredovisning för 2018

Nu finns Mölndal Energis Årsredovisning för 2018 tillgänglig.

9 apr, 2019

Viktig information angående månadens faktura

För närvarande går det inte att använda ocr-nummer vid betalning till oss. Vi har fått besked från banken om att det ska fungera igen på fredag den 12 april.

4 apr, 2019

Mölndal Energis hållbarhetsredovisning för 2018

Nu finns Mölndal Energis hållbarhetsredovisning för 2018 publicerad. Efter flera års målmedvetet arbete nådde vi under året vårt mål att bli ett av Sveriges första fossilfria energiföretag. 

2 apr, 2019

Välkommen till Mölndal Energi under hållbarhetsveckan

Måndag 8 april kl 18:00 är du välkommen på rundvandring i vårt fossilfria Riskullaverk på Aminogatan 21, där vi tillverkar förnybar el och värme. 

2 apr, 2019

Mölndal Energis klimatbokslut för 2018

Varje år tar Mölndal Energi tillsammans med Profu fram ett klimatbokslut som analyserar på vilket sätt Mölndal Energis verksamhet påverkar de globala utsläppen av koldioxid. Vi använder förnybara bränslen för att producera el och värme till våra kunder.

19 mar, 2019

Färdplan för fossilfri uppvärmning överlämnad till regeringen

Under ett antal månader har aktörer från hela uppvärmningsbranschen samlats inom initiativet ”Fossilfritt Sverige” för att tillsammans komma fram till hur den svenska uppvärmningsmarknaden skall fortsätta utvecklas för att kunna bidra till Sveriges övergripande klimatmål. Nu har ”Färdplanen för fossilfri uppvärmning” överlämnats till regeringen och arbetet blev därmed officiellt.

7 feb, 2019

Marknadskommentar februari 2019

Rörligt pris I juli förra året gick det rörliga priset upp ordentligt. Detta som en följd av en lång period av torrt och vindfattigt väder. Priset låg sedan kvar på den nivån under resten av året. Hur har då 2019 inletts? Jo, under januari varierade dygnspriserna kraftigt – det skiljde närmare 60 öre/kWh mellan det lägsta och det högsta priset. Men snittpriset för månaden kom in i linje med …

5 feb, 2019

Nytt nät för ett uppkopplat Mölndal

Från 1 februari har Mölndal Stad tillgång till ett nytt nät för kommunikation. Mölndal Energi har monterat en gateway på toppen av den 102 meter höga skorstenen på Riskullaverket. Nätet beräknas ha en räckvidd på ca 1 mil. Tillsammans med samarbetspartnern Blink Services hoppas Mölndal Energi kunna koppla upp stora delar av Mölndal under de kommande åren.

14 jan, 2019

Mölndal Energi är ett fossilfritt företag

Vid årsskiftet uppnådde Mölndal Energi en viktig milstolpe i vår strävan mot att skapa ett hållbart samhälle. Vi är nu ett av de första energiföretagen i Sverige med fossilfri egen produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla samt fossilfria egna transporter.