<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Tekniska förvaltningen väljer hållbara lösningar – tvättar fordon med fjärrvärme

5 min
Mattias Sjöstrand
2 dec, 2019

Tekniska förvaltningen i Mölndal har nu rustat upp delar av sina lokaler på Skedebrogatan, framförallt tvätthallen, som används av 70 av kommunens fordon. En optimering av fjärrvärmesystemet har bland annat gjort att de kan göra sig av med en kostsam dieselvärmare. LED-lampor, nytt rengöringsmedel och tydliga instruktioner gör också att man kommer spara både på resurser och på miljön.

Bertil Eriksson och Thomas Sörensen utanför tvätthallen. Foto: Rickard Olausson, Skvader Media

Bertil Eriksson och Thomas Sörensen utanför tvätthallen. Foto: Rickard Olausson, Skvader Media

I våras hörde Mölndal Energi av sig till Tekniska förvaltningen då man på energibolaget observerat att deras fjärrvärmesystem var gammalt och läckte energi. Det behövde ses över och göras nytt.
− Först när de hörde av sig tänkte vi att detta mäktar vi inte med, vi hade redan fullt upp med att styra renoveringen av omklädningsrummen för våra anställda. Men sen sa vi kör på! Om man har ett gammalt system som slukar energi och som behöver uppdateras då är det ett självklart val. Visst det är en investering som är tuff nu, men vi kommer att tjäna in det på mindre än tre år, säger Thomas Sörensen, på Tekniska förvaltningen.

Det förra fjärrvärmesystemet var väldigt gammalt med en fjärrvärmecentral som försåg flertalet stora byggnader med fjärrvärme. Det gjorde att systemet var väldigt energikrävande utan att ge någon bra effekt. Detta ledde bland annat till att tvätthallen som låg längst bort i systemet hade en dieselbrännare för att värma upp sitt tvättvatten. I det nybyggda systemet har man istället fyra fjärrvärmestationer, där det går att optimera inställningarna för varje byggnads behov, och nya rör som kommer kunna användas under många år framöver.

När insatsen med fjärrvärmen ändå skulle göras valde Thomas Sörensen och Bertil Eriksson, Enhetschef Fastighet och förråd, att göra flera insatser för att bli mer hållbara och förbättra arbetsmiljön. Förutom det nya fjärrvärmesystemet så bytte man till LED-lampor, fixade nya dörrar, monterade nya nedre väggar och installerade nya hetvattenspistoler till tvätthallen. Dessutom köpte man ett aggregat som genererar skum istället för att använda rinnande avfettningsmedel.
− Innan tvättade vi med onödigt höga temperaturer och hälften av avfettningsmedlet rann rakt ner i brunnen. Skummet sitter kvar bättre och det är lättare att se var man sprejat, på så sätt behöver man inte använda lika mycket. Vi har också tagit fram instruktioner och sänkt graderna på vattnet betydligt. Det sliter mindre på bilarna, går snabbare och är smidigare, plus att vi sparar både på miljön och ekonomin, säger Thomas.

Bild på ett VA-fordon i tvätthallen. Tvätthallens vatten värms nu av fjärrvärme istället för en dieselbrännare. Foto: Rickard Olausson, Skvader Media

Tvätthallens vatten värms nu av fjärrvärme istället för en dieselbrännare. Foto: Rickard Olausson, Skvader Media

De första satsningarna i tvätthallen gjordes 2016 då en brunn utrustades med ett biologiskt reningsverk som vattnet passerar innan det går vidare till reningsverket. Brunnen är så effektiv att den inte har behövt slamsugas hittills. Insatsen som görs nu är inte lika stor, men kommer ändå leda till stora kostnadsbesparingar.
− Vi räknar med att vi kommer att ha tjänat in satsningen med fjärrvärmen och det nya sättet att tvätta på 2,5 till 3 år. LED-lamporna kommer kanske ta 5-6 år att tjäna in, lite mindre om man räknar in sparad arbetstid. Och då räknar vi bara rent ekonomiskt, inte vilken skillnad det kommer göra hållbarhetsmässigt, säger Bertil.

Det sista arbetet blev klart i veckan, lagom inför vintersäsongen då trycket på lokalerna blir extra stort.
− Vi har hand om VA-fordon, avfallshanteringsbilar samt stadsmiljös alla fordon. Det är cirka 70 fordon och runt 1500 tvättar per år. Nu när vintern kommer har vi högtryck. Vi får in alla fordon som saltar och flisar våra gator och vägar och som sen ska tvättas av i slutet av sitt pass. Då måste allt funka, säger Thomas.

För ytterligare information kontakta:
Bertil Eriksson, Enhetschef Fastighet och förråd, 0705-78 14 80, bertil.eriksson@molndal.se
Mattias Sjöstrand, Kommunikationschef, 031-86 65 46, mattias.sjostrand@molndalenergi.se

Prenumerera på nyheter