<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Varför vänta till 2030 med fossilfri el?

1 min
Mattias Sjöstrand
12 nov, 2019

Vissa energibolag pratar om ”fossilfritt inom en generation”. Varför vänta så länge? Vi på Mölndal Energi är fossilfria redan nu. Och vi hjälper dig gärna att ställa om.

ME_Vinterskrud-1

El från noll fossila bränslen

2018 blev vi på Mölndal Energi det första fossilfria energibolaget i Sverige. Med andra ord har vi valt bort allt vad fossila bränslen heter i vår egen verksamhet och erbjuder endast el från förnybara källor till våra kunder. Noll fossila bränslen helt enkelt. Och det är bra på flera plan eftersom den förnybara elen och värmen som vi producerar samtidigt ersätter sämre alternativ. Detta innebär att vi minskar utsläppen av fossil koldioxid globalt.

2018 kunde hela 155 000 ton koldioxidutsläpp undvikas tack vare vår verksamhet. Det är lika mycket som om alla invånare i Mölndal skulle låta bilen stå i drygt två år.

Nu vill vi hjälpa fler att ställa om och satsar därför på att erbjuda laddinfrastruktur till elbilar och solcellsanläggningar till företag och privatpersoner.

Börja din klimatomställning här!

Prenumerera på nyheter