<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Vad är miljövänlig el?

3 min
Mattias Sjöstrand
26 dec, 2020

Ibland får jag frågan om vår el är miljövänligare än annan el. Då brukar jag ställa motfrågan "Vad menar du med miljövänlig?" och får de mest skiftande svar. Det är helt enkelt så att innebörden av ordet uppfattas väldigt olika av olika människor. Här på Mölndal Energi vill vi vara tydliga och ärliga mot våra kunder och därför använder vi inte ordet "miljövänlig" om el. Här förklarar jag varför.

Visst, det låter ju fint...

Vissa saker vi väljer att göra, som till exempel att elda en brasa i vinterkylan, har väldigt liten miljöpåverkan. Andra saker, som den där nya elbilen eller semesterresan till Thailand, har stor negativ miljöpåverkan. Vad vi än gör eller konsumerar, så påverkas miljön på ett eller annat sätt. Och elen är inget undantag.

Men då är det väl bra om vi alltid väljer miljövänliga alternativ? Visst, men problemet är att i princip ingenting av det vi konsumerar är bra för miljön, så det finns egentligen bara mer eller mindre "miljöovänliga" alternativ.

Miljövänligt, men luddigt och förrädiskt

Produkter som kvalitetmärks måste uppfylla ett antal villkor. Oavsett om det är energieffektiva kylskåp, ekologiska morötter eller om tillverkaren är Kunglig Hovleverantör, så måste vissa villkor vara uppfyllda. Och sedan ska vi konsumenter kunna lita på att produkten motsvarar dessa villkor.

"Att kalla något för miljövänligt betyder ingenting särskilt"

Att kalla något för "miljövänligt" säger ingenting om varför eller hur det ger mindre negativ miljöpåverkan jämfört med andra produkter. Det finns helt enkelt inga definierade villkor som måste uppfyllas för att något ska kunna kallas miljövänligt. Därför är det bekvämt (och riskfritt) för många leverantörer öka intresset för deras varor och tjänster genom att kalla dem "miljövänliga".

Men här finns en förrädisk risk för att konsumenter nöjer sig med att välja miljövänliga produkter och tjänster i tron att de då gör det bästa valet för miljön. Men om de verkligen hade satt sig in hur och varför produkterna och tjänsterna är "miljövänliga", hade många nog gjort ett annat val.

Ärlighet varar längst

Att kalla el fossilfri är tydligt, väldefinierat och ger inget utrymme för olika tolkningar. Den produceras helt enkelt utan fossila energikällor, som till exempel olja eller brunkol. Sådan el har mindre negativ miljöpåverkan eftersom den inte ger någon nettotillförsel av CO2 i atmosfären. Även kärnkraft är fossilfri – men uran är en ändlig resurs som inte kan förnyas.

Den el som levereras från oss på Mölndal Energi är inte bara fossilfri, den kommer till 100 % från förnybara energikällor. Det betyder att energikällorna vi använder – sol, vind och biomassa – inte tar slut, utan hela tiden förnyas. Nu finns det säkert många som skulle kalla vår el för miljövänlig, men vi gör det inte själva, för vi tror på att vara ärliga och tydliga. Och vi tror stenhårt på att leverera el som produceras med minsta möjliga miljöpåverkan.

 

Hur väljer man elleverantör?

Att välja en elleverantör är enkelt. Att välja rätt elleverantör är svårare. Ladda ner vår guide där du får hjälp att reda ut begreppen så att du kan välja den elleverantör som är bäst för just dig och dina behov.

Ladda ner guiden

Prenumerera på bloggen