<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Varför blir det strömavbrott?

4 min
Hans-Olof Engvall
11 jul, 2020

Alla har vi väl någon gång varit med om strömavbrott. Vissa korta och andra mer långvariga. Ibland har vi fått information i förväg om att strömmen kommer att vara avstängd under en del av dagen, men när höststormarna slår till så kan det bli strömavbrott i många timmar – och ibland upp till flera dagar.

Större strömavbrott

Naturfenomen är det ju i alla situationer svårt att gardera sig mot. Även om man kontinuerligt arbetar med att hålla träd på tillräckligt långt avstånd från elledningar så att de inte ska riva ner dem om de faller så kan man inte lösa detta vid varenda elledning. Faller då ett träd på ”fel” ledning så kan ett stort område påverkas av strömavbrottet. Blir det översvämningar som drar med sig jordmassor eller annat så kan det ju även dra med sig en elledningsstolpe på en plats man inte räknat med, och så vidare.

Även mänskliga misstag kan orsaka längre strömavbrott – det kan exempelvis vara att en elledning grävs av vid ett bygge av något slag, eller att ett träd faller snett när det sågas ner. Oavsett hur en ledning förstörts så måste den lagas för att elektriciteten ska kunna passera igen. Av säkerhetsskäl kan elen behöva stängas av inom ett ännu större område för att inte utsätta montörerna för risker när de hanterar den trasiga ledningen. På det här sättet kan ett litet misstag få stora konsekvenser för många.

Mindre och mer lokala strömavbrott

Men i många fall är strömavbrotten väldigt lokala, kanske enbart i det egna hemmet. Då är det något annat som är fel. Oftast är det en trasig elektrisk apparat eller lampa som orsakar strömavbrott hemma. Om en sladd till en hushållsmaskin på något sätt gått sönder så att alla trådar inte sitter ihop längre så ”läcker” elektriciteten ut och säkringen för den berörda gruppen går när den känner att balansen mellan inkommande och utgående el inte stämmer. Har man jordfelsbrytare hemma som slår av så kan den ge strömavbrott på fler grupper, eller ibland hela huset, beroende på hur den är kopplad.

Får man strömavbrott hemma så är det bra att felsöka innan man kontaktar sin elleverantör. Vad gjordes precis innan strömmen gick? Kopplades en maskin in? Har någon säkring eller jordfelsbrytaren löst ut? Om allt verkar vara i sin ordning där hemma så är nästa steg att kolla om grannarna har el. Kolla elleverantörens hemsida för att se om det finns någon avbrottsinformation - du kan ju använda din smartphone för internet, även om strömmen har gått. Om du inte hittar någon information på hemsidan och ditt närområde verkar sakna elektricitet, kan du kontakta din elleverantör för information om när strömmen kan vara tillbaka.

Elförsörjning och strömavbrott

Det här bör du veta.

Ladda ner guiden!

Prenumerera på bloggen