<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Varför ska jag välja fjärrvärme?

3 min
Daniel Gustafsson
31 aug, 2019

Det finns de som vill ha full kontroll på allt. Odla sin egen potatis, producera sin egen solel och ha sin egen värmepanna. Sen finns det de som hellre vill ha det enkelt, tryggt och bekvämt. Fjärrvärme kan vara det bästa alternativet för båda.

När det är snöstorm ute och varmt och skönt inomhus bryr man sig nog inte om var värmen kommer ifrån. Värme, precis som el, är någonting man förväntar sig ska finnas när man behöver det. Och så länge det är tillräckligt varmt tänker man inte mera på saken.

Egen uppvärmning eller kollektiv?

Fjärrvärme är helt enkelt ett slags gemensamt värmesystem där varmvatten produceras centralt och leds i isolerade rörledningar till konsumenten som får sin fastighet uppvärmd. Fjärrvärmen distribueras i ett slutet system fram till fastigheten, där den via en värmeväxlare förs över till husets eget värmesystem. Därefter leds vattnet tillbaka till centralen för att värmas upp igen.

Genom att värmen produceras och distribueras i så stor skala blir kostnaderna mindre för den enskilde slutkonsumenten – men den upplevda nyttan av värmen är precis densamma. Det är lite som med kollektivtrafik: om många ska åt samma håll är det smartare att dela på en gemensam buss än att alla sitter och kör varsin bil.

Gammal idé i modern tappning

Även om det talas allt mer om fjärrvärme i dag är det ingen ny företeelse. Redan under antiken värmdes badhus upp med fjärrvärmeliknande system, och i den franska staden Chaudes-Aigues finns det faktiskt ett fjärrvärmesystem som varit i drift sedan 1300-talet!

I Sverige byggdes det första fjärrvärmesystemet i Karlstad 1948 och sedan dess har stad efter stad följt efter. Med stigande elpriser och ökat miljömedvetande ökar intresset för fjärrvärme hela tiden.

Fjärrvärme – flera trumf på hand

Miljösmart

En stor miljöfördel med fjärrvärme är att man tar tillvara den spillvärme som uppstår vid kraftproduktionen. Dessutom eldas kraftverket med biobränsle, huvudsakligen i form av restprodukter från skogsindustrin som t.ex. bark och kvistar som annars skulle gå till spillo.

På det här sättet används bränslet till kraftverket maximalt – Det blir till både el och fjärrvärme.

Bekvämt

Det behövs ingen egen värmepanna som kräver tillsyn, underhåll och ibland reparationer. Fjärrvärmen kommer som varmvatten fram till fastighetens central där den via en värmeväxlare förs över till det egna värmesystemet. Därefter leds vattnet tillbaka i fjärrvärmesystemet. Det är alltså inte samma vatten i fjärrvärmesystemet som i husets eget värmesystem.

Tryggt

Tillförlitligheten hos fjärrvärme är mycket hög. Den service som behövs i systemet sköts alltid av någon annan. Och skulle något oväntat inträffa behöver du inte göra något själv. Det är din leverantör som ser till att allt fungerar som det ska.

Vill du ha rådgivning eller vill veta mer om fjärrvärme till din fastighet, är du välkommen att kontakta någon av våra specialister.

Jag vill teckna trygghetsavtal för fjärrvärme

Prenumerera på bloggen