<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Vilket är det bästa värmesystemet för mitt hus?

5 min
Daniel Gustafsson
9 nov, 2019

Vare sig du ska bygga villa till familjen eller en större kommersiell fastighet, måste du välja värmesystem. Och det gäller att välja rätt, eftersom du måste leva med ditt val under lång tid framöver. Självklart funderar du över värmekostnaderna och vill säkert ha så låga kostnader som möjligt. Men om man väger in även andra faktorer kan det visa sig att det som ser ut att vara det bästa valet, i själva verket är ett sämre val.

Att välja värmesystem är lite som att välja bil. Man vill ha så låga kostnader som möjligt, men om man också väger in saker som bekvämlighet, kraftresurser och miljöpåverkan kan det slutliga valet bli ett helt annat. Det är helt enkelt så att olika faktorer är olika viktiga för oss. När de prioriteras och vägs samman kan den för den ene bli en miljövänlig elbil till hög inköpskostnad, men med låg driftkostnad. För någon annan kanske det blir en fossilbil med massor av hästkrafter – ifall det skulle behövas.

Vilka faktorer påverkar mitt val?

Kostnad

Kostnaden måste delas upp i dels investeringskostnad och dels driftskostnad. Det är lite grann som med elbilen som är dyrare i inköp (investeringskostnaden), men är billigare att köra per mil jämfört med motsvarande fossilbil (driftskostnaden).

Miljöpåverkan

Den här faktorn är inte lika enkel att bedöma som det kanske verkar. Ta solvärme till exempel (inte att förväxla med solel!). Solvärmen, där solen värmer upp vatten i solfångare, är kanske den mest miljövänliga uppvärmningen av alla. Men solvärmen räcker inte för ett normalhushålls behov här i Sverige, utan måste kompletteras med annan värme, till exempel direktverkande elvärme. Verkningsgraden för den direktverkande elen är så låg, att även om man väljer el från 100% förnybara källor, går det åt så mycket el att det inte är ett miljövänligt alternativ.

Det är oftast flera olika faktorer som i sin tur avgör vilken miljöpåverkan ditt värmesystem har.

Kapacitet

Faktorn kapacitet kan liknas vid förmågan att alltid kunna leverera värme oavsett behov. Kommer det en köldknäpp och man bara har en braskamin som värmekälla, blir det problem. Braskaminen räcker helt enkelt inte till för att värma upp hela huset – den har för låg kapacitet. Har man direktverkande el blir det däremot inga problem. Även om den inte är ett miljösmart val, tar elen inte slut. Det är bara att vrida upp elementen. Elvärme har hög kapacitet.

Bekvämlighet

Olika värmesystem kräver olika insats i form av underhåll – både för drift och service. En vedpanna till exempel måste ju ideligen eldas och hanteringen av ved, sotning av pannan etc. kan kräva en hel del arbete för att ge den värme som behövs. Den som i stället har valt fjärrvärme behöver inte göra något alls. Fjärrvärme är i princip underhållsfritt och därmed maximalt bekvämt.

Hur ska jag välja rätt?

Det är bara du själv som kan avgöra vilka faktorer som är viktigast för dig – och hur viktiga de är i förhållande till varandra. Ett sätt är att jämföra olika värmesystem baserat på hur de värderas sinsemellan utifrån de olika faktorerna. Då kan det se ut så här om man jämför till exempel en frånluftsvärmepump med fjärrvärme:

  Frånluftsvärmepump Fjärrvärme
Miljövänlig 3 5*)
Kapacitet 4 5
Driftskostnad 3 3
Investeringskostnad 2 2
Underhåll 4 4

*) Fjärrvärme producerad av 100 % biomassa

Guiden till hur du väljer rätt värmesystem

Det finns många alternativ - några väljer du bort för att de inte fungerar i vardagen, några för att de inte fungerar för ditt hus och några för att de helt enkelt inte fungerar för dig.

Ladda ner guiden!

Prenumerera på bloggen